Broskvoň

 • Kadeřavost broskvoně

  Kadeřavost broskvoně

  Na napadených listech se vytváří vypouklé červené puchýře. Dochází ke zkadeření listů a obvykle v průběhu června k jejich zasychání a opadu.

 • Moniliová hniloba plodů (broskvoň)

  Moniliová hniloba plodů (broskvoň)

  Plody hnědnou, měknou a hnijí. Na povrchu se vytváří světlé polštářky umístěné v kruzích. Napadené plody buď opadávají nebo vysychají a zůstávají viset na stromech. Ve skladech plody celé zčernají. Vyskytuje se hlavně u plodů napadených škůdci (např. obaleči, vosy) či jinak poškozených (krupobití). 

 • Moniliová spála květů (úžeh) broskvoň

  Moniliová spála květů (úžeh) broskvoň

  Květy hnědnou a zasychají. Napadené jsou také větévky, kde části nad postiženým místem zavadají a uschlé listy zůstávají na větévkách viset. Často se vyskytuje klejotok.

 • Mšice

  Mšice

  Mšice sají na spodní straně listů a na vegetačních vrcholech. Napadené části se deformují a žloutnou. Rostlina je pokryta lepkavou medovicí.  

 • Padlí broskvoňové

  Padlí broskvoňové

  Napadá listy, letorosty a hlavně plody. Na plodech se vytváří okrouhlé, různě veliké skvrny pokryté bělavým později hnědým povlakem. Může docházet i k praskání a deformaci napadených plodů.

 • Rakovinné odumírání peckovin

  Rakovinné odumírání peckovin

  Na větvích a kmenech nejčastěji v místech větvení nebo poranění např. po řezu se objevují tmavě zbarvená mírně propadlá místa a klejotok. Části nad postiženými místy postupně usychají.

 • Svilušky

  Svilušky

  Na listech se objevují žluté skvrny, které se postupně slévají. Žilky listů zůstávají stále zelené. Na spodní straně listů jsou okem vidět drobní pomalu se pohybující roztoči a také se zde vytváří jemná pavučinka. Vyskytuje se hlavně v suších a teplejších letech.