Hrách

 • Antraknóza hrachu

  Antraknóza hrachu

  Na kterékoliv nadzemní části se vytváří nepravidelné hnědé skvrny. Příznaky jsou nejlépe patrné na semenech a nu luscích, kde jsou skvrny mírně propadlé s vyvýšenými okraji. Obdobné skvrny jsou i na listech.

 • Dvouděložné (širokolisté) plevele

  Dvouděložné (širokolisté) plevele

  Nejčastěji se vyskytují bažanka roční, heřmánky, hluchavky, kokoška pastuší tobolka,lebedy, mák vlčí, merlík bílý, mléče, peťour maloúborný, ptačinec žabinec, rdesna, či violka

 • Kyjatka hrachová a ostatní mšice

  Kyjatka hrachová a ostatní mšice

  Na listech, vrcholcích rostlin i luscích sají mšice někdy až 3-4 mm velké. V důsledku toho listy žloutnou a stáčejí se. Rostliny nasazují menší množství květů a lusků

 • Listopas

  Listopas

  Na okrajích listů vzcházejících a mladých rostlin se objevují vykousnutí ve tvaru pravidelného půlkruhu tzv. zoubky. Způsobuje to šedohnědý asi 5 mm velký brouk. Jeho larvy vyžírají bakteriální hlízky na kořenech (produkují dusík) a jejich úbytkem dochází tedy i ke snížení výnosu.

 • Mšice

  Mšice

  Mšice sají na spodní straně listů a na vegetačních vrcholech. Napadené části se deformují a žloutnou. Rostlina je pokryta lepkavou medovicí.  

 • Plži

  Plži

  Okusují stonky, lodyhy i plody. Žilky listů zpravidla nebývají poškozeny. V blízkosti okousaných částí bývá zaschlý lesklý sliz. Plži jsou aktivní v noci a v závislosti na druhu mohou vytvářet až několik generací za rok.