Řepa

 • Drátovci

  Drátovci

  Jedná se o larvy škodlivých druhů brouků kovaříků. U mladých rostlin překusují kořínky a kořenové krčky. Později provrtávají do bulev chodbičky o průměru cca 2 mm. Bulvy poté snadno zahnívají. Larvy jsou dlouhé asi 1,5-3 cm, světle hnědé, tvrdé a připomínají tak drát.

 • Dvouděložné (širokolisté) plevele

  Dvouděložné (širokolisté) plevele

  V řepě se nejčastěji vyskytují pcháče, laskavce, merlíky, lebedy, peťoury, heřmánkovec přímořský či bažantka roční.

 • Jednoděložné (trávovité) plevele

  Jednoděložné (trávovité) plevele

  Z těchto plevelů se v řepě nejčastěji vyskytují pýr, ježatka kuří noha, béry atd.

 • Mšice

  Mšice

  Mšice sají na spodní straně listů a na vegetačních vrcholech. Napadené části se deformují a žloutnou. Rostlina je pokryta lepkavou medovicí. Nejčastěji se vyskytuje černá mšice maková

 • Plži

  Plži

  Okusují listy řepy. Žilky listů zpravidla nebývají poškozeny. V blízkosti okousaných částí bývá zaschlý lesklý sliz. Plži jsou aktivní v noci a v závislosti na druhu mohou vytvářet až několik generací za rok.