Alternáriová skvrnitost (brukvovitá zelenina)

Alternáriová skvrnitost (brukvovitá zelenina)

Popis:
Na listech se vytváří okrouhlé šedohnědé koncentrické skvrny (tzn.střídají se světlejší a tmavší oblasti v podobě letokruhů) často se žlutým okrajem. Pletivo uvnitř skvrn zasychá a praská. Velikost skvrn je různorodá od drobných až po 1 cm velké. Nejčastěji se vyskytuje u pekingského zelí.

Ochrana:
Ošetřuje se při prvním objevení příznaků.


Činitelé na rostlině

  • Alternáriová skvrnitost

    Alternáriová skvrnitost - Brukvovitá zelenina

    Na listech se vytváří okrouhlé šedohnědé koncentrické skvrny (tzn.střídají se světlejší a tmavší oblasti v podobě letokruhů) často se žlutým okrajem. Pletivo uvnitř skvrn zasychá a praská. Velikost skvrn je různorodá od drobných až po 1 cm velké. Nejčastěji se vyskytuje u pekingského zelí.

  • Hnědé (americké) padlí angreštu

    Hnědé (americké) padlí angreštu - Angrešt

    Na letorostech, listech a plodech se vytváří bělavé moučnaté povlaky, které později hnědnou. Napadené plody jsou nevzhledné a mají nepříjemnou chuť.