Dvouděložné (širokolisté) plevele

Dvouděložné (širokolisté) plevele

Popis: V řepě se nejčastěji vyskytují pcháče, laskavce, merlíky, lebedy, peťoury, heřmánkovec přímořský či bažantka roční.

Ochrana: Provádějí se 3 aplikace následně po sobě v intervalu asi 14 dnů. Prvně ošetřujeme ještě když je plevel malý ve fázi děložních lístků.

Rostlina: Řepa

Lontrel 300

Selektivní herbicid s vodou mísitelný kapalný koncentrát....
detail