Květilka zelná (brukvovitá zelenina)

Květilka zelná (brukvovitá zelenina)

Popis:
Na kořenech jsou bílé, asi 1 cm dlouhé larvy, které okusují kořeny a kořenový krček. Napadené rostliny zpomalují růst, žloutnou, vadnou a při silném napadení odumírají. Rostliny jdou z půdy snadno vytáhnout.

Ochrana:
Aplikace přípravku při výsadbě.


Činitelé na rostlině

  • Květilka zelná

    Květilka zelná - Brukvovitá zelenina

    Na kořenech jsou bílé, asi 1 cm dlouhé larvy, které okusují kořeny a kořenový krček. Napadené rostliny zpomalují růst, žloutnou, vadnou a při silném napadení odumírají. Rostliny jdou z půdy snadno vytáhnout.