Přezimující škůdci na jabloni

Přezimující škůdci na jabloni

Popis:
Mezi přezimující škůdce počítáme např. svilušky, mšice, mery, píďalku podzimní, štítenky či puklice.

Ochrana:
Ochranu provádíme, když již jabloně raší. Nejlépe od fáze myšího ouška až po zelené poupě (konec března, začátek dubna).


Činitelé na rostlině